Opieka informatyczna

Nasza oferta opiera się na ryczałtowych umowach serwisowych (serwis komputerów), dzięki którym użytkownicy systemów informatycznych mają jasno określone koszty serwisowania i nie musza się zastanawiać nad tym, ile kosztuje utrzymanie ciągłości pracy systemu.

Korzyści płynące z podpisania umowy serwisowej:
 • Nadzór nad wszystkimi komputerami w firmie klienta.
 • Bieżące konserwacje i przeglądy techniczne komputerów i urządzeń peryferyjnych.
 • Naprawy komputerów.
 • Kontrole i audyty oprogramowania.
 • Prowadzenie polityki bezpieczeństwa sytemu informatycznego.
 • Zabezpieczanie stacji roboczych oraz sieci przed wirusami.
 • Doradztwo w zakresie sytemu informatycznego.
 • Zarządzanie licencjami.
 • Kontrola struktury okablowania sieciowego i urządzeń aktywnych.
 • Pomoc w konfiguracji programów dedykowanych (księgowość, magazyn, banki, ZUS - Płatnik,
  E-pfron)
 • Kontrola i nadzór nad systemami archiwizacji danych.
 • Ekspertyzy stanu i zużycia technicznego sprzętu, opłacalności napraw oraz inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania.
W ramach umowy serwisowej nasi pracownicy przejmą na siebie zarządzanie licencjonowaniem oprogramowania, oraz prowadzenie dokumentacji technicznej systemu informatycznego w firmie, porządkując wszelkie wiążące się z tym problemy w jasne i przejrzyste raporty dla zarządu firmy.

Jednocześnie jesteśmy w stanie dostarczać nowy sprzęt komputerowy (sprzedaż komputerów), serwisować drukarki (serwis drukarek) i dostarczać do nich materiały eksploatacyjne.

Dodatkowo w ramach umów świadczymy bezpłatne usługi doradcze mające na celu pomoc w optymalizacji rozwoju systemu, doborze oprogramowania, jak również zwiększenia świadomości bezpieczeństwa danych elektronicznych wykorzystywanych w firmie.

Porównanie systemów obsługi klienta:

  Naprawy zlecone Umowa serwisowa (ryczałt)
Naprawa sprzętu komputerowego + -
Konserwacje i przeglądy komputerów - +
Kontrola oprogramowania i zarządzanie licencjami - +
Priorytetowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach - +
Obsługa serwerów poczty internetowej - zarządzanie kontami pocztowymi - +
Obsługa serwerów WWW - +
Obsługa i nadzór nad domenami internetowymi - +
Nadzór nad polityka bezpieczeństwa danych - +
Instalacje nowego sprzętu + +
Instalacje oprogramowania + +
Doradztwo w zakresie zakupów sprzętu i oprogramowania + +
Sprzedaż komputerów + +
Nadzór nad poprawnością działania systemów księgowych - +
Archiwizacja danych - +
Bezpłatna pomoc telefoniczna - +
Zapobieganie awariom sprzętu - +
« cofnij
Projekt i wykonanie: qbe-art